سئوالات/پیشنهادات /ثبت نام

ثبت نام کنید ما از شرکت شما در برنامه های‌مان بسیار خوشحال می‌شویم

لطفا 1 و 4 را با هم جمع نمایید.

تماس با خانم:

Ann-Kristin Kröger
Tontalente e.V.
Meesenring 2
23566 Lübeck
Telefon: 0451 / 300 869 25
Email: info@tontalente.de