ارکستر! اجرا کن

ما در شمال غربی ایالت مکلنبورگ یک گروه موسیقی تاسیس کرده ایم. کار خیلی جالب این گروه این است که آنها وسایل موسیقی خود را ازبین وسایل مستعمل این روستا پیدا میکنند.

15 نفر بین سنین 14 تا 99 ساله در هفته تمرین می‌کنند و در آخر یک ویدئو موسیقی از کارشان ارائه می‌دهند.

این پروژه از بین 37 پروژه دیگر برای دریافت حمایت مالی از:

MusikVorOrt – Gemeinsam Musik machen in ländlichen Räumen“

انتخاب شده است.

 

 

Gefördert durch:

زمان و مکان تمرین

 

مکان تمرین: پنجشنبه های هر هفته در Hofcafé Palingen, Hauptstraße 28

زمان تمرین گروه کودکان و نوجوانان بین 9 تا 14 سال از ساعت 17:00 الی 17:45

زمان تمرین گروه بزرگسالان از ساعت 18:00 الی 19:00

تماس با ما

تیم ما در این پروژه به همراه آدرس ایمیل آنها:

Andy Limpio: andy_limpio@hotmail.de

Murat Tosun: m.tosun@tontalente.de

 

ارکستر! اجرا کن

ما در شمال غربی ایالت مکلنبورگ یک گروه موسیقی تاسیس کرده ایم. کار خیلی جالب این گروه این است که آنها وسایل موسیقی خود را ازبین وسایل مستعمل این روستا پیدا میکنند.

15 نفر بین سنین 14 تا 99 ساله در هفته تمرین می‌کنند و در آخر یک ویدئو موسیقی از کارشان ارائه می‌دهند.

این پروژه از بین 37 پروژه دیگر برای دریافت حمایت مالی از:

MusikVorOrt – Gemeinsam Musik machen in ländlichen Räumen“

انتخاب شده است.

 

 

زمان و مکان تمرین

 

مکان تمرین: پنجشنبه های هر هفته در Hofcafé Palingen, Hauptstraße 28

زمان تمرین گروه کودکان و نوجوانان بین 9 تا 14 سال از ساعت 17:00 الی 17:45

زمان تمرین گروه بزرگسالان از ساعت 18:00 الی 19:00

تماس با ما

تیم ما در این پروژه به همراه آدرس ایمیل آنها:

Andy Limpio: andy_limpio@hotmail.de

Murat Tosun: m.tosun@tontalente.de

 

Gefördert durch: