«گروه نمایش – حرکت رو بجلو»

کار گروهی نوجوانان بر روی یک نمایش کوتاه رقص و موزیک

 

در «گروه نمایش – حرکت رو بجلو» 15 نوجوان 12 تا 18 ساله شرکت میکنند. شرکت کنندگان کسانی هستند که علاقه و اطلاعاتی در زمینه موسیقی و رقص دارند اما میخواهند که به همراه این گروه خودشان و استعدادهایشان را در این زمینه بهتر و بیشتر کشف کنند. آنها این امکان را دارند که علایق خود را با همفکرهای خود به اشتراک بگذارند و تجربیات خود را با هم در میان بگذارند و به هم در رشد کردن در زمینه موسیقی کمک کنند. هدف این طرح این است که نوازندگان و رقصندگان در مدت شش ماه با هم در این گروه همکاری کنند و با کمک همدیگر یک قطعه موسیقی به همراه یک رقص کوتاه آماده کنند و با لباس و دکور روی صحنه اجرا کنند.

 

Gefördert durch:

اطلاعات بیشتر درباره گروه نمایش - حرکت رو به جلو

پروژه شش ماهه ی «گروه نمایش - حرکت رو بجلو» درباره ی همدلی با یکدیگر است، درباره ی هوای یکدیگر را داشتن، اینکه چطور به یک گروه تحرک بدهیم و یاد بگیریم چطور با تنوع فرهنگی کنار بیاییم. این گروه توسط Fabienne Hasslöwer همراهی و رهبری می شود که خواننده، مربی تربیتی موسیقی و برنامه ریز پروژه است. همچنین Juan David Garzon مربی تربیتی موسیقی و نوازنده جوان این گروه را همراهی می کنند.

اجراء: شنبه 22 فوریه 2020 در جشن بزرگ موزیک، در سالن بزرگ راتهاوس لوبک

 

تماس با ما

Fabienne Hasslöwer

Tel: 0451 - 300 869 27

E-Mail: f.hassloewer@tontalente.de

 

«گروه نمایش – حرکت رو بجلو»

کار گروهی نوجوانان بر روی یک نمایش کوتاه رقص و موزیک

 

در «گروه نمایش – حرکت رو بجلو» 15 نوجوان 12 تا 18 ساله شرکت میکنند. شرکت کنندگان کسانی هستند که علاقه و اطلاعاتی در زمینه موسیقی و رقص دارند اما میخواهند که به همراه این گروه خودشان و استعدادهایشان را در این زمینه بهتر و بیشتر کشف کنند. آنها این امکان را دارند که علایق خود را با همفکرهای خود به اشتراک بگذارند و تجربیات خود را با هم در میان بگذارند و به هم در رشد کردن در زمینه موسیقی کمک کنند. هدف این طرح این است که نوازندگان و رقصندگان در مدت شش ماه با هم در این گروه همکاری کنند و با کمک همدیگر یک قطعه موسیقی به همراه یک رقص کوتاه آماده کنند و با لباس و دکور روی صحنه اجرا کنند.

 

اطلاعات بیشتر درباره گروه نمایش - حرکت رو به جلو

پروژه شش ماهه ی «گروه نمایش - حرکت رو بجلو» درباره ی همدلی با یکدیگر است، درباره ی هوای یکدیگر را داشتن، اینکه چطور به یک گروه تحرک بدهیم و یاد بگیریم چطور با تنوع فرهنگی کنار بیاییم. این گروه توسط Fabienne Hasslöwer همراهی و رهبری می شود که خواننده، مربی تربیتی موسیقی و برنامه ریز پروژه است. همچنین Juan David Garzon مربی تربیتی موسیقی و نوازنده جوان این گروه را همراهی می کنند.

اجراء: شنبه 22 فوریه 2020 در جشن بزرگ موزیک، در سالن بزرگ راتهاوس لوبک

 

تماس با ما

Fabienne Hasslöwer

Tel: 0451 - 300 869 27

E-Mail: f.hassloewer@tontalente.de

 

Gefördert durch: