خانم‌ها - موزیک - ملاقات

هدف ما این است که خانم‌های پناهنده یا مهاجر با خانم‌های آلمانی آشنا شوند. بدین ترتیب خانم‌هایی که تازه وارد شهر لوبک شده اند در شهر و اجتماع فعالیت داشته باشند.

در جلسات موزیک شرکت کنندگان با خانم‌های دیگر آشنا می‌شوند و از طریق شعر خواندن و صحبت کردن می‌توانند زبان آلمانی را تمرین کنند. هرکسی فرهنگ و موسیقی کشورش را هم همراه خود می‌آورد. خانم‌ها شعرهایی به زبان مادری شان را به همراه می‌آورند و بعضی شروع به یادگیری نواختن یک موسیقی می‌کنند. آنها با هم اجرا می‌کنند و گشت و گذارهایی فرهنگی انجام می‌دهند.

در جلسات موزیک خانم‌ها Ola Babakerd بعنوان متخصص موسیقی عربی و شرقی

Isabel Kuczewski بعنوان نوازنده موسیقی آلمانی/اروپایی و

Kim Strohschehn  در طول جلسات بعنوان حمایت کننده و کمک کردن حضور دارند.

امکان نگهداری از کودکان خردسال فراهم میباشد تا خانم هایی که بچه دارند هم بتوانند در جلسات شرکت کنند.

بودجه این پروژه از طریق حمایت مالی موسسه خیریه do تامین شده است.

Gefördert durch:

توضیحات بیشتر

در جلسات موزیک خانم‌ها، شرکت کنندگان از گروه سنی و ملیت‌های مختلف هستند.

نیم ساعت اول هرجلسه خانم‌ها درحین نوشیدن چای یا قهوه با هم تبادل اطلاعات می‌کنند. شعر جدید برای تمرین معرفی می‌شود و اگر شخص جدیدی به گروه اضافه شده باشد به بقیه معرفی می‌شود.

سپس خانم‌ها خودشان را برای تمرین آماده می‌کنند. مرحله آماده سازی با حرکات ورزشی سبک و رقص‌هایی از ملیت‌های مختلف و یا حرکات موزون و آرام‌بخش ورزشی و سرودن شعرهای مختلف شروع می‌شود. 

یک مربی هر شخص را هدایت می‌کند و اشعار به زبان‌های مختلف مثل عربی ، فارسی، دری ، ارمنی، هندی ، ترکی ، کردی، آلمانی و انگلیسی تمرین می‌کنند.

امکان نگهداری از کودکان نیزدر طول مدت جلسه فراهم است.

 

 

 

 

زمان و مکان تمرین

جلسات تمرین: هر سه شنبه از ساعت 16 تا 18

مکان تمرین: شهر لوبک خیابان Meesenring پلاک 2

تماس

Isabel Kuczewski

muv@tontalente.de

0451/30086927

خانم‌ها - موزیک - ملاقات

هدف ما این است که خانم‌های پناهنده یا مهاجر با خانم‌های آلمانی آشنا شوند. بدین ترتیب خانم‌هایی که تازه وارد شهر لوبک شده اند در شهر و اجتماع فعالیت داشته باشند.

در جلسات موزیک شرکت کنندگان با خانم‌های دیگر آشنا می‌شوند و از طریق شعر خواندن و صحبت کردن می‌توانند زبان آلمانی را تمرین کنند. هرکسی فرهنگ و موسیقی کشورش را هم همراه خود می‌آورد. خانم‌ها شعرهایی به زبان مادری شان را به همراه می‌آورند و بعضی شروع به یادگیری نواختن یک موسیقی می‌کنند. آنها با هم اجرا می‌کنند و گشت و گذارهایی فرهنگی انجام می‌دهند.

در جلسات موزیک خانم‌ها Ola Babakerd بعنوان متخصص موسیقی عربی و شرقی

Isabel Kuczewski بعنوان نوازنده موسیقی آلمانی/اروپایی و

Kim Strohschehn  در طول جلسات بعنوان حمایت کننده و کمک کردن حضور دارند.

امکان نگهداری از کودکان خردسال فراهم میباشد تا خانم هایی که بچه دارند هم بتوانند در جلسات شرکت کنند.

بودجه این پروژه از طریق حمایت مالی موسسه خیریه do تامین شده است.

توضیحات بیشتر

در جلسات موزیک خانم‌ها، شرکت کنندگان از گروه سنی و ملیت‌های مختلف هستند.

نیم ساعت اول هرجلسه خانم‌ها درحین نوشیدن چای یا قهوه با هم تبادل اطلاعات می‌کنند. شعر جدید برای تمرین معرفی می‌شود و اگر شخص جدیدی به گروه اضافه شده باشد به بقیه معرفی می‌شود.

سپس خانم‌ها خودشان را برای تمرین آماده می‌کنند. مرحله آماده سازی با حرکات ورزشی سبک و رقص‌هایی از ملیت‌های مختلف و یا حرکات موزون و آرام‌بخش ورزشی و سرودن شعرهای مختلف شروع می‌شود. 

یک مربی هر شخص را هدایت می‌کند و اشعار به زبان‌های مختلف مثل عربی ، فارسی، دری ، ارمنی، هندی ، ترکی ، کردی، آلمانی و انگلیسی تمرین می‌کنند.

امکان نگهداری از کودکان نیزدر طول مدت جلسه فراهم است.

 

 

 

 

زمان و مکان تمرین

جلسات تمرین: هر سه شنبه از ساعت 16 تا 18

مکان تمرین: شهر لوبک خیابان Meesenring پلاک 2

تماس

Isabel Kuczewski

muv@tontalente.de

0451/30086927

Gefördert durch: