MuV -موزیک و تنوع

آیا شما علاقه به نواختن موسیقی و یا خواندن آواز دارید؟ خیلی از پناهندگان هم همینطور!

نشاط با هم آواز خواندن ونواختن موزیک، انسانها را بدون توجه به ملیت و یا فرهنگ ‌شان، به هم نزدیک می‌کند. خیلی از مهاجران گروه موزیک ، یا گروه سرودی کهدر کشور خودشان داشتند را، به دلیل مهاجرت ترک کردند و یا مجبورشدند آلات موسیقی که می‌نواختند را در سرزمین خود بجا بگذارند و سرزمینشان را ترک کنند. اما آنها علاقه به نواختن موسیقی و یا آواز خواندن را همچنان در قلبشان حفظ کرده اند و دلشان می‌خواهد در شهر لوبک با بقیه این خوشحالی را تقسیم کنند. خیلی ازآنها علاقه دارند که با آلمانی ها در گروه‌های موسیقی و آواز ارتباط برقرارکنند، ولی از خودشان می‌پرسند که آیا جای خالی برای من در این گروه وجود دارد؟ آیا با این سطح زبان آلمانی، می‌توانم در این کلاسها شرکت کنم؟ من این قطعه از موسیقی را بلد نیستم آیا با این وجود می‌توانم با گروه همکاری کنم؟

هدف پروژه موزیک و تنوع این است که بین تازه واردها و بومی‌ها یک پل ارتباطی برقرارکند. برای رسیدن به این هدف ما بر روی سه موضوع مهم متمرکز شده ایم:

ایجاد یک لیست گروه موزیسینهای مهاجر/ پناهنده جهت همکاری با گروههای دیگر نوازند گان

راه اندازی طرح «مامان موزیک می‌نوازد» در فامیلین سنتروم های شهر لوبک

دوره آموزشی بین اللمللی موزیک به صورت عملی به همراه اعطای گواهینامه شرکت در دوره

Gefördert durch:

اطلاعات بیشتر درباره پروژه موزیک و تنوع

ایجاد یک لیست گروه موزیسینها

ما در جستجوی گروه‌های موزیک هستیم که تعدادی از مهاجران یا پناهندگان را دعوت به نواختن موسیقی بکنند!

این گروه می‌تواند یک باند موسیقی، یک گروه موسیقی خیابانی، یک گروه شخصی، دسته آوازخوانان یک کلیسا، گروه آواز آقایان و یا خانمها، گروه آواز کودکان و غیره باشد. موضوع اصلی برای ما این است که گروه شما علاقه مند باشد که یک یا چندین نفر از ملیتهای دیگر را در دسته آواز خوانی خودش پذیرا باشد .

شما می‌توانید در اینجا گروههای موسیقی که با ما همکاری می‌کنند را ببینید.

مامان موزیک می‌نوازد

محل ملاقات موسیقی برای مادران! خواندن سرود، تنبک زدن، رقصیدن و خندیدن

تجربه ی با هم زیستن! یک طرح در فامیلین سنترومهای مختلف در شهر لوبک اجرا میشود که برای مادران مهاجر و بومی این شهر می‌باشد.

دوره آموزشی بین المللی موزیک به صورت عملی به همراه گواهینامه شرکت در دوره

کسانیکه تفریحی و یا حرفه ای موزیک کار می‌کنند، در یک گروه همگن به دانش و توانایی خود در موسیقی چند فرهنگی می‌افزایند. دوره آموزشی  در5 آخر هفته ها تا پایان فوریه 2020 ادامه خواهد داشت.

اطلاعات بیشتر در اینجا در دسترس شما می‌باشد.

سخنرانان و مربیان این دوره ها:

Referent*innen (Stand Juni 2019):

Prof. Dr. Raimund Vogels:  Einführung in die Musikethnologie
Heidi Niehaus:  Musik und Sprachförderung
Murat Tosun:  Makam und Rhythmus Musik der Türkei und dem arabischen Raum
Prof. Marno Schulze:  Elementare Musikpädagogik
Prof. Dr. Phil. Habil. Gaja von Sychowski und Dr. Johannes Hasselhorn:  Kulturbegriff
Berndt Petroschka und Ashraf Sharif Khan:  Ausgewählte und kommentierte Musikbeispiele aus Indien
Joachim Wetzig und Michael Akinwale: Workshop Musik Westafrika
Dieter Mack: Gamelan-Musik

زمان و مکان جلسات

اطلاعات درباره بقیه دوره های موسیقی را می‌توانید در سایت گروه ببینید.

پروژه مامان موزیک می‌نوازد به پایان رسیده است.

پروژه جدیدی به اسم «موسیقی و تفریح با مامان» برنامه‌های مشابه ارائه میدهد.

برای اطلاعات درباره برنامه‌های دیگر به ما ایمیل بزنید:

muv@tontalente.de

 

تماس با ما

آدرس ایمیل و شماره تماس مسئولین این پروژه ها:

Isabel Kuczewski für Mama macht Musik und Vermittlung in Musikgruppen: muv@tontalente.de

Ann-Kristin Kröger für die Fortbildung Interkulturelle Musikpraxis: a.kroeger@tontalente.de oder 0451 - 300 869 25

MuV -موزیک و تنوع

آیا شما علاقه به نواختن موسیقی و یا خواندن آواز دارید؟ خیلی از پناهندگان هم همینطور!

نشاط با هم آواز خواندن ونواختن موزیک، انسانها را بدون توجه به ملیت و یا فرهنگ ‌شان، به هم نزدیک می‌کند. خیلی از مهاجران گروه موزیک ، یا گروه سرودی کهدر کشور خودشان داشتند را، به دلیل مهاجرت ترک کردند و یا مجبورشدند آلات موسیقی که می‌نواختند را در سرزمین خود بجا بگذارند و سرزمینشان را ترک کنند. اما آنها علاقه به نواختن موسیقی و یا آواز خواندن را همچنان در قلبشان حفظ کرده اند و دلشان می‌خواهد در شهر لوبک با بقیه این خوشحالی را تقسیم کنند. خیلی ازآنها علاقه دارند که با آلمانی ها در گروه‌های موسیقی و آواز ارتباط برقرارکنند، ولی از خودشان می‌پرسند که آیا جای خالی برای من در این گروه وجود دارد؟ آیا با این سطح زبان آلمانی، می‌توانم در این کلاسها شرکت کنم؟ من این قطعه از موسیقی را بلد نیستم آیا با این وجود می‌توانم با گروه همکاری کنم؟

هدف پروژه موزیک و تنوع این است که بین تازه واردها و بومی‌ها یک پل ارتباطی برقرارکند. برای رسیدن به این هدف ما بر روی سه موضوع مهم متمرکز شده ایم:

ایجاد یک لیست گروه موزیسینهای مهاجر/ پناهنده جهت همکاری با گروههای دیگر نوازند گان

راه اندازی طرح «مامان موزیک می‌نوازد» در فامیلین سنتروم های شهر لوبک

دوره آموزشی بین اللمللی موزیک به صورت عملی به همراه اعطای گواهینامه شرکت در دوره

اطلاعات بیشتر درباره پروژه موزیک و تنوع

ایجاد یک لیست گروه موزیسینها

ما در جستجوی گروه‌های موزیک هستیم که تعدادی از مهاجران یا پناهندگان را دعوت به نواختن موسیقی بکنند!

این گروه می‌تواند یک باند موسیقی، یک گروه موسیقی خیابانی، یک گروه شخصی، دسته آوازخوانان یک کلیسا، گروه آواز آقایان و یا خانمها، گروه آواز کودکان و غیره باشد. موضوع اصلی برای ما این است که گروه شما علاقه مند باشد که یک یا چندین نفر از ملیتهای دیگر را در دسته آواز خوانی خودش پذیرا باشد .

شما می‌توانید در اینجا گروههای موسیقی که با ما همکاری می‌کنند را ببینید.

مامان موزیک می‌نوازد

محل ملاقات موسیقی برای مادران! خواندن سرود، تنبک زدن، رقصیدن و خندیدن

تجربه ی با هم زیستن! یک طرح در فامیلین سنترومهای مختلف در شهر لوبک اجرا میشود که برای مادران مهاجر و بومی این شهر می‌باشد.

دوره آموزشی بین المللی موزیک به صورت عملی به همراه گواهینامه شرکت در دوره

کسانیکه تفریحی و یا حرفه ای موزیک کار می‌کنند، در یک گروه همگن به دانش و توانایی خود در موسیقی چند فرهنگی می‌افزایند. دوره آموزشی  در5 آخر هفته ها تا پایان فوریه 2020 ادامه خواهد داشت.

اطلاعات بیشتر در اینجا در دسترس شما می‌باشد.

سخنرانان و مربیان این دوره ها:

Referent*innen (Stand Juni 2019):

Prof. Dr. Raimund Vogels:  Einführung in die Musikethnologie
Heidi Niehaus:  Musik und Sprachförderung
Murat Tosun:  Makam und Rhythmus Musik der Türkei und dem arabischen Raum
Prof. Marno Schulze:  Elementare Musikpädagogik
Prof. Dr. Phil. Habil. Gaja von Sychowski und Dr. Johannes Hasselhorn:  Kulturbegriff
Berndt Petroschka und Ashraf Sharif Khan:  Ausgewählte und kommentierte Musikbeispiele aus Indien
Joachim Wetzig und Michael Akinwale: Workshop Musik Westafrika
Dieter Mack: Gamelan-Musik

زمان و مکان جلسات

اطلاعات درباره بقیه دوره های موسیقی را می‌توانید در سایت گروه ببینید.

پروژه مامان موزیک می‌نوازد به پایان رسیده است.

پروژه جدیدی به اسم «موسیقی و تفریح با مامان» برنامه‌های مشابه ارائه میدهد.

برای اطلاعات درباره برنامه‌های دیگر به ما ایمیل بزنید:

muv@tontalente.de

 

تماس با ما

آدرس ایمیل و شماره تماس مسئولین این پروژه ها:

Isabel Kuczewski für Mama macht Musik und Vermittlung in Musikgruppen: muv@tontalente.de

Ann-Kristin Kröger für die Fortbildung Interkulturelle Musikpraxis: a.kroeger@tontalente.de oder 0451 - 300 869 25

Gefördert durch: