موسیقی‌ و تفریح با مامان

از ماه نوامبر 2019 کلیه کلاسها بصورت آنلاین برگزار می‌شود. درهنگام ثبت نام لینک ورود به جلسه را دریافت خواهید کرد.

آدرس ایمیل جهت ثبت نام: muv@tontalente.de

 

موسیقی‌ وتفریح با مامان- محل ملاقاتی برای کودکان 3 تا 6 ساله به همراه مادران‌شان( پدرها و یا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها هم می‌توانند دراین کلاس‌ها شرکت کنند)

آموزش اولیه نت های موسیقی به همراه دو مربی به کودکان 3 تا 6 ساله و مادران‌شان ویا همراهان آنها!

اینجا ما ترانه‌های کلاسیک کودکانه آلمانی، شعرهایی ازفرهنگ‌های دیگر و همچنین بازی های انگشتی و زانو سواری خواهیم داشت. در سوریه مردم با  فرزندان‌شان چه آوازهایی می خوانند؟ رقص ترکی چگونه است؟ در این کلاس‌ها همراه با بازی، موسیقی از فرهنگهای مختلف را کشف و تجربه می‌کنیم.

کلاس‌ها در حال حاضر به خاطر شرایط کرونا در گروه‌های کوچک برگزار می‌شود و فقط با ثبت نام قبلی امکان‌پذیر می‌باشد.

بودجه این کلاس‌ها از محل‌های ذیل تامین شده‌ است:

durch 'Kultur macht stark' und über die Familienzentren durch 'Kinderwege' und die Hansestadt Lübeck.

 

Gefördert durch:

Meilenstein موسیقی و تفریح با مامان در فامیلین سنتروم

 

از ماه نوامبر 2019 کلیه کلاسها بصورت آنلاین برگزار می شود. در هنگام ثبت نام شما لینک ورود به جلسه را دریافت خواهید کرد.

آدرس ایمیل جهت ثبت نام: muv@tontalente.de

زمان برگزاری کلاسها: سه شنبه ها ی هرهفته در دو گروه:

گروه اول از ساعت 14 تا 14:30

گروه دوم از ساعت 14:45 تا 15:15

مکان تشکیل کلاسها در فامیلین سنتروم Schlutup ، برای ورود بهتر است از خیابان Beim Meilenstein وارد شوید.

Familienzentrum Beim Meilenstein in Schlutup, Krümmling 36b, 23568 Lübeck (Zugang besser über Straße 'Beim Meilenstein')

ثبت نام یا درفامیلین سنتروم و یا نزد Tontalente

 

Alsheide موسیقی و تفریح با مامان در خانه کودک

از ماه نوامبر2019 کلیه کلاسها بصورت آنلاین برگزار می‌شود. درهنگام ثبت نام لینک ورود به جلسه را دریافت خواهید کرد.

آدرس ایمیل جهت ثبت نام: muv@tontalente.de

زمان برگزاری کلاسها: چهارشنبه ها ی هرهفته از ساعت 15:40 تا 16:40

مکان تشکیل کلاسها:

Kinderhaus Alsheide, Familienzentrum Innenstadt, Hundestraße 101, 23552 Lübeck

ثبت نام یا در فامیلین سنتروم و یا نزد Tontalente

موسیقی‌ و تفریح با مامان

از ماه نوامبر 2019 کلیه کلاسها بصورت آنلاین برگزار می‌شود. درهنگام ثبت نام لینک ورود به جلسه را دریافت خواهید کرد.

آدرس ایمیل جهت ثبت نام: muv@tontalente.de

 

موسیقی‌ وتفریح با مامان- محل ملاقاتی برای کودکان 3 تا 6 ساله به همراه مادران‌شان( پدرها و یا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها هم می‌توانند دراین کلاس‌ها شرکت کنند)

آموزش اولیه نت های موسیقی به همراه دو مربی به کودکان 3 تا 6 ساله و مادران‌شان ویا همراهان آنها!

اینجا ما ترانه‌های کلاسیک کودکانه آلمانی، شعرهایی ازفرهنگ‌های دیگر و همچنین بازی های انگشتی و زانو سواری خواهیم داشت. در سوریه مردم با  فرزندان‌شان چه آوازهایی می خوانند؟ رقص ترکی چگونه است؟ در این کلاس‌ها همراه با بازی، موسیقی از فرهنگهای مختلف را کشف و تجربه می‌کنیم.

کلاس‌ها در حال حاضر به خاطر شرایط کرونا در گروه‌های کوچک برگزار می‌شود و فقط با ثبت نام قبلی امکان‌پذیر می‌باشد.

بودجه این کلاس‌ها از محل‌های ذیل تامین شده‌ است:

durch 'Kultur macht stark' und über die Familienzentren durch 'Kinderwege' und die Hansestadt Lübeck.

 

Meilenstein موسیقی و تفریح با مامان در فامیلین سنتروم

 

از ماه نوامبر 2019 کلیه کلاسها بصورت آنلاین برگزار می شود. در هنگام ثبت نام شما لینک ورود به جلسه را دریافت خواهید کرد.

آدرس ایمیل جهت ثبت نام: muv@tontalente.de

زمان برگزاری کلاسها: سه شنبه ها ی هرهفته در دو گروه:

گروه اول از ساعت 14 تا 14:30

گروه دوم از ساعت 14:45 تا 15:15

مکان تشکیل کلاسها در فامیلین سنتروم Schlutup ، برای ورود بهتر است از خیابان Beim Meilenstein وارد شوید.

Familienzentrum Beim Meilenstein in Schlutup, Krümmling 36b, 23568 Lübeck (Zugang besser über Straße 'Beim Meilenstein')

ثبت نام یا درفامیلین سنتروم و یا نزد Tontalente

 

Alsheide موسیقی و تفریح با مامان در خانه کودک

از ماه نوامبر2019 کلیه کلاسها بصورت آنلاین برگزار می‌شود. درهنگام ثبت نام لینک ورود به جلسه را دریافت خواهید کرد.

آدرس ایمیل جهت ثبت نام: muv@tontalente.de

زمان برگزاری کلاسها: چهارشنبه ها ی هرهفته از ساعت 15:40 تا 16:40

مکان تشکیل کلاسها:

Kinderhaus Alsheide, Familienzentrum Innenstadt, Hundestraße 101, 23552 Lübeck

ثبت نام یا در فامیلین سنتروم و یا نزد Tontalente

Gefördert durch: