هنرمندان زندگی

تقویت زبان با موسیقی

گروه هنرمندان زندگی از سال ۲۰۱۵ در مدارس لوبک کلاس تقویت زبان به کودکان و نوجوانان ارائه می دهد. دانش آموزان در کنار کلاسهای درسی خود، آموزش تقویتی زبان با کمک موسیقی هم می بینند. این کلاس ها یک بار در هفته، بمدت ۹۰ دقیقه تشکیل می شود.

تعدادی از این دانش آموزانی زبان آلمانی را بعنوان زبان دوم یاد میگیرند و برخی دیگر زبان آلمانی ، زبان مادریشان میباشد. این گروه توسط نوازنده و یا معلم موسیقی که زبان مادریش آلمانی نیست، سرپرستی میشود. این ترکیب عالی است و نتیجه خوبی هم تا الان در یادگیری داشته است.

زیر نظر مربی دانش آموزان آلات موسیقی متفاوتی را امتحان میکنند، با همدیگر سرود میخوانند، متن سرود مینویسند و درباره اشعار با هم بحث و گفتگو میکنند.

Gefördert durch:

اطلاعات بیشتر درباره پروژه هنرمندان زندگی

گروه هنرمندان زندگی LebensKÜNSTler درسال 2014 بعنوان گروه های «موزیک-حرکت» با ۸ تا ۱۲ کودک به وجود آمد. پس از آن، نیاز به تقویت زبان برای کودکان و جوانان پناهنده به حدی زیاد شد که ایالت شلسویگ-هولشتاین "قرارداد حمایت از زبان و ادغام" را برای آن تدارک دید تا برنامه هایی برای تقویت زبان خارج از دروس مدرسه ارائه شوند. ما طرح خود را با این نیاز سازگار کرده ایم.

در مدرسه مونته سوری ما یک گروه دیگر از هنرمندان زندگی LebensKÜNSTler داریم که نیازی به تقویت  زبان ندارند و فقط با هم موزیک کار می کنند.

زمان و مکان

در اینجا نام مدارس به همراه آدرس، زمان و نام مربیان نوشته شده است:

 

Gotthard-Kühl-Schule, Lortzingstraße 27, 23556 Lübeck

Dienstags, 13.40 - 15.10 Uhr mit Mese und Salma

 

Grundschule der Gotthard-Kühl-Schule

Freitags, 13.00-14.30 Uhr  mit Fabienne und Asthgik

 

Schule an der Wakenitz, Dieselstraße

Donnerstags, 14.00 - 16.00 im Stadtteil-Orchester

 

Maria-Montessori-Schule, Stellbrinkstraße 1, 23566 Lübeck

Donnerstags, 13.30 - 15.00 Uhr mit Elisabeth

 

تماس

Fabienne Hasslöwer: f.hassloewer@tontalente.de oder 0451 - 300 869 27

هنرمندان زندگی

تقویت زبان با موسیقی

گروه هنرمندان زندگی از سال ۲۰۱۵ در مدارس لوبک کلاس تقویت زبان به کودکان و نوجوانان ارائه می دهد. دانش آموزان در کنار کلاسهای درسی خود، آموزش تقویتی زبان با کمک موسیقی هم می بینند. این کلاس ها یک بار در هفته، بمدت ۹۰ دقیقه تشکیل می شود.

تعدادی از این دانش آموزانی زبان آلمانی را بعنوان زبان دوم یاد میگیرند و برخی دیگر زبان آلمانی ، زبان مادریشان میباشد. این گروه توسط نوازنده و یا معلم موسیقی که زبان مادریش آلمانی نیست، سرپرستی میشود. این ترکیب عالی است و نتیجه خوبی هم تا الان در یادگیری داشته است.

زیر نظر مربی دانش آموزان آلات موسیقی متفاوتی را امتحان میکنند، با همدیگر سرود میخوانند، متن سرود مینویسند و درباره اشعار با هم بحث و گفتگو میکنند.

اطلاعات بیشتر درباره پروژه هنرمندان زندگی

گروه هنرمندان زندگی LebensKÜNSTler درسال 2014 بعنوان گروه های «موزیک-حرکت» با ۸ تا ۱۲ کودک به وجود آمد. پس از آن، نیاز به تقویت زبان برای کودکان و جوانان پناهنده به حدی زیاد شد که ایالت شلسویگ-هولشتاین "قرارداد حمایت از زبان و ادغام" را برای آن تدارک دید تا برنامه هایی برای تقویت زبان خارج از دروس مدرسه ارائه شوند. ما طرح خود را با این نیاز سازگار کرده ایم.

در مدرسه مونته سوری ما یک گروه دیگر از هنرمندان زندگی LebensKÜNSTler داریم که نیازی به تقویت  زبان ندارند و فقط با هم موزیک کار می کنند.

زمان و مکان

در اینجا نام مدارس به همراه آدرس، زمان و نام مربیان نوشته شده است:

 

Gotthard-Kühl-Schule, Lortzingstraße 27, 23556 Lübeck

Dienstags, 13.40 - 15.10 Uhr mit Mese und Salma

 

Grundschule der Gotthard-Kühl-Schule

Freitags, 13.00-14.30 Uhr  mit Fabienne und Asthgik

 

Schule an der Wakenitz, Dieselstraße

Donnerstags, 14.00 - 16.00 im Stadtteil-Orchester

 

Maria-Montessori-Schule, Stellbrinkstraße 1, 23566 Lübeck

Donnerstags, 13.30 - 15.00 Uhr mit Elisabeth

 

تماس

Fabienne Hasslöwer: f.hassloewer@tontalente.de oder 0451 - 300 869 27

Gefördert durch: